Chuyên mục
Tin Tức

50% Website Đã Chuyển Sang Cloud Web

Tính đến hết ngày 26.10.2018, hơn 50% số lượng website của khách hàng đã được dịch chuyển sang nền tảng web mới là Cloud Web.

Hiện tại các website đang hoạt động ổn định và cho tốc độ truy cập nhanh hơn, việc update đồng bộ hơn, hỗ trợ thêm template và nhiều chức năng khác.

Dự kiến đến cuối tháng 11.2018 toàn bộ website của khách hàng sẽ được chuyển về Cloud Web. Bao gồm cả những website thương mại điện tử.

Việc chuyển website này gây ảnh hưởng rất nhỏ đến việc truy cập của khách hàng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.