Chuyên mục
Tin Tức

Thông Báo Về Việc Tách Website

Đầu tiên xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ thiết kế website tại Quảng Ngãi của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và ngày càng tốt hơn, trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành tách các website có lượng truy cập cao đến một hệ thống cloud web khác.

Hai hệ thống cloud web cùng sử dụng chung nền tảng, nhưng sẽ được đặt tại các hệ thống cloud khác nhau, do đó có thể cân bằng tải tốt hơn và đáp ứng được lượng truy cập lớn tốt hơn.

Việc này sẽ gây ra sự bất tiện trong việc truy cập vào những ngày tới, kính mong quý khách hàng thông cảm cho việc này.

Dự kiến việc chuyển đổi sẽ kết thúc trước ngày 30/11/2019.

Xin trân trọng cảm ơn.