Chuyên mục
Tin Tức

Cloud Web Vakox 1.0

Vậy là sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệp, hệ thống Cloud Web của Vakox chính thức ra mắt với phiên bản 1.0

Trong phiên bản này đã tích hợp đầy đủ themes và các plugin quan trọng.

Trong tương lai sẽ mở rộng số lượng themes đồng thời gia tăng số lượng plugin.

Xin trân trọng cám ơn !